Bli med på $compInfo.compName!

Aksjonen varer fra $CompInfo.StartDate.ToString("dd.M") til $CompInfo.EndDate.ToString("dd.M") og koster $price,- med mindre din arbeidsgiver betaler eller du bor/jobber i en kommune hvor det er gratis å delta. Dersom du tidligere har vært med i kampanjer arrangert av Norges Bedriftsidrettsforbund, f.eks. Sykle til jobben -kampanjen, kan du benytte samme epostadresse.

DELTA MED JOBBEN

Bedrifter kan stille med ett eller flere lag med to til fem deltakere. Du kan også delta som individuell deltaker i din bedrift.

Velg

DELTA ALENE

Om du ikke ønsker å knytte deg opp til bedriften din, kan du delta som individuell deltaker.

Velg