Tine Sundtoft, vår sykkel-ambassadør!

Tine Sundtoft, vår sykkel-ambassadør!

Postet av undefined undefined den 19. Mar 2015

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er med på laget i årets Sykle til jobben-aksjon: - Sykling gir helsegevinst og klimagevinst, og er samfunnsøkonomisk lønnsomt!

Sundtoft er opptatt av sykkelen som transportmiddel og ser klare fordeler med det tohjulede fremkomstmiddelet. I tillegg støtter hun opp om aksjonen:

- Sykle til jobben-aksjonen er et flott tiltak som samler mange sykkelglade og sykkelferskinger om å bruke sykkelen som transportmiddel, forteller en entusiastisk sykkel-ambassadør.Foto: Bjørne Jortveit

Sykkelen er et viktig miljøtiltak

- Rask befolkningsvekst og urbanisering vil i tiden framover gi store utfordringer med tanke på transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk. Det er derfor viktig at sykling, gåing og kollektivtrafikk tar veksten i persontrafikken i de store byregionene, slik Klimaforliket på Stortinget også sier, fortsetter Sundtoft.

Transportsektoren står nemlig for en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og har økt med ti prosent de siste ti årene.

I 2015 er det bevilget 386 millioner til gang- og sykkelveier på riksveinettet. Og i 2014 ble det opprettet en belønningsordning til sykkelveier i kommunene. I budsjettforliket med støttepartiene ble det satt av 75 millioner til ordningen i 2015-budsjettet

Tilrettelegging er viktig for å få til en satsning

Klima- og miljøministeren understreker at tilrettelegging på flere nivå må til for at vi skal bli en god sykkelnasjon.

- Det må bygges sammenhengende gang- og sykkelveier langs kollektiv-korridorer på en måte som gjør at folk opplever det som trygt å sykle. Kommunene må iverksette en areal- og transportplanlegging som reduserer transportbehovet. Det er også viktig å legge til rette for sykling på arbeidsplassene, blant annet med gode garderobeforhold, avsluttter Sundtoft.

Visste du at?

  • Vi velger bil fremfor sykkel selv til reiser under 3 km
  • De fleste reisene vi gjør er korte, faktisk er 39 prosent under 3 km
  • Over halvparten av alle reiser foretas med bil
  • Kollektivt står for 16 prosent av reisene, 11 prosent til fots og fem prosent med sykkel (2013/2014)

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc