Personvern og brukervilkår

PERSONVERNERKLÆRING

Appen

Sykle til jobben-aksjonen er en applikasjon som gjør det mulig for brukeren å registrere aktivitet. Muligheten for å spore brukerens bevegelser på kart benyttes kun for å regne ut antall meter brukeren har forflyttet seg fra brukeren trykker på start til brukeren trykker på stopp. Ingenting spores uten at brukeren selv har gjort dette aktivt ved å trykke start.

Applikasjonen lagrer ikke brukerens bevegelser utover data om avstand.

Ved å installere Sykle til jobben-applikasjonen på telefonen du disponerer, samtykker du til at applikasjonen kan benytte telefonens posisjon for å kalkulere avstand. Data for tilbakelagt avstand vil bli lagret på din konto hos Sykle til jobben.

Dine data blir behandlet og lagret i.h.t. Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Det er kun Bedriftsidrettsforbundet og deres underleverandører som har tilgang til dine data. Ved spørsmål rundt Databehandleravtalen, kontakt Bedriftsidrettsforbundet.

Sykle til jobben-applikasjonen benytter GPS, Wifi, Bluetooth og teleoperatørenes basestasjoner for å angi din posisjon når du aktiverer applikasjonen. Ved bruk av Sykle til jobben vil applikasjonen benytte telefonens abonnement til kommunikasjon og kostnader rundt bruk av data vil bli belastet telefonens abonnement.

Vær OBS på at bruk av Sykle til jobben kan øke strømforbruket på telefonen du disponerer.

Vilkår for Sykle til jobben

Sykle til jobben er en kampanje med app og nettside som lar deltakerne i kampanjen registrere sin aktive reisevei og all annen aktivitet. Det er helt frivillig å registrere seg i kampanjen. Kampanjen skal motivere til en aktiv hverdag og fungere som et bidrag til den norske folkehelsen.

Som del av kampanjen er appen Sykle til jobben utviklet. Appen er en mobilapplikasjon som kan registrere at man beveger seg aktivt enten ved å gå, sykle, skate, sparkesykle eller reise på en annen aktiv måte. Appens front-end er utviklet av Automagi Ltd. og back-end av Bloc AS.

Som bruker av appen og/eller nettsiden må du lese og godta kampanjens brukervilkår og personvernerklæring. Ved nedlasting av appen og registrering som bruker av appen eller ved registrering som bruker på nettsiden anses du for å ha akseptert disse vilkårene:

Mobilapplikasjonen Sykle til jobben (appen) kan nedlastes fra Apples App Store og Google Play Store til smarttelefoner.
Du må registrere deg med grunnleggende kontaktinformasjon.
Dine personopplysninger vil kun brukes for å levere deg tjenestene beskrevet i kampanjen og ikke deles med noen. All statistikk hentet fra kampanjen vil være gruppevis og ikke personlig.
De personopplysninger du gir fra deg ved registrering i appen vil ikke deles. Statistikk delt med samarbeidspartnere etter endt kampanje vil være gruppevis og ikke personlig.
Det er frivillig å registrere seg i kampanjen. Du kan når som helst melde deg av.
Ved deltakelse i kampanjen vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, som epostadresse, navn, kjønn og alder. Appen vil samle transportdata fra brukerne så lenge Sykle til jobben er åpen og startet på mobiltelefonen.

Ved bruk av appen og/eller nettsiden samtykker du som bruker at opplysningene om deg samles og behandles til disse formål:

Bruk av opplysningene som er nødvendig for at du skal kunne bruke appen med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Bloc AS, som er kampanjens driftsleverandør og databehandler. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til noen kommersielle formål eller bli delt. All statistikk hentet fra kampanjen vil være gruppevis og ikke personlig.
Bruk av aktivitetsopplysninger gruppevis til statistikk til våre rapporter og for evaluering av hvordan slike kampanjer fungerer som et tiltak for folkehelsen.
Det er frivillig å delta i kampanjen, og du kan når som helst trekke deg fra kampanjen og trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende e-post til sykle@bedriftsidrett.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Innsamlede personopplysninger vil aldri bli brukt til andre formål enn det som er beskrevet i denne brukeravtalen og personvernerklæringen. Dine personopplysninger vil aldri selges eller deles med andre tredjeparter enn de som er omtalt i brukervilkårene eller personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål til kampanjen ta kontakt på sykle@bedriftsidrett.no.


       

Powered by: Bloc