Ny trend: Hjelmsveis

Ny trend: Hjelmsveis

Postet av Sykle til jobben den 7. May 2015

Flere og flere legger ut bilder av egen hjelmsveis for å bidra til at flere bruker hjelm. En av fire lar nemlig være å bruke hjelm av hensyn til sveisen, viser tall fra Trygg Trafikk. Kvinner og ungdom er i flertall blant dem som ikke bruker hjelm.


Del din hjelmsveis!

I Norge blir tusenvis av mennesker behandlet for hjerneskader etter ulykker hvert år. Mange av skadene kan knyttes til manglende- eller feil bruk av hjelm. Selv om vi vet at hjelm kan redusere faren for hjerneskade, prioriterer vi utseendet fremfor sikkerhet.


Flere pasienter som kommer til Norges største sykehus innen medisinsk og fysikalsk rehabilitering, Sunnaas sykehus HF, forteller at de lot forfengeligheten vinne og hjelmen henge igjen hjemme.


Hår foran helse

Tall fra trygg trafikk forteller at en av fire lar være å bruke hjelm av hensyn til sveisen. Kvinner og ungdom er i flertall blant dem som ikke bruker hjelm.

Noen kjøper og bruker riktig hjem, men fester den feil, noen ganger med større skader som resultat.

Del din hjelmsveis


Det er Sunnaas sykehus ønsker å fremme økt og riktig hjelmbruk blant barn, unge og i befolkningen for øvrig. Derfor inviterer de deg til å dele dine hjelmsveisopplevelser på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Husk å merke bildene med #hjelmsveis og utfordre andre til å engasjere seg i kampanjen.


Visste du at..?


  • Kun halvparten av syklistene bruker sykkelhjelm. Barn er flinkest, ungdom dårligst og blant voksne er det flere menn enn kvinner som beskytter hodet (Trygg Trafikk)
  • Hvert å søker om lag 4.500 – 5.000 legebehandling etter sykkelskader (Trygg Trafikk)
  • Hjelmbruk hos kvinner er lavere enn hos men (5 %) i følge Trygg Trafikk
  • En av fire oppgir at de ikke bruker hjelm fordi hjelmen ikke ser bra ut, eller fordi hjelmbruk ødelegger frisyren – mest utbredt blant kvinner 18-34 , 15 av 100 oppgir dette som grunn til manglende bruk av hjelm (Undersøkelse Codan 2011)

Slik kan du delta

Last opp egne bilder, erfaringer eller lag en kort videosnutt (maks 15 sekunder) med din egen telefon. Del den gjerne på Facebook eller Instagram og tagge dem med

#hjelmsveis og @hjelmsveis

Lik, del og tagg #hjelmsveis – og blogg om kampanjen og riktig hjelmbruk

send stafettpinnen videre når du publiserer ditt bidrag - oppfordre tre personer i nettverket til å gjøre som deg. Husk å tagge både dem du utfordrer og #hjelmsveis.Informasjon om kampanjen


Kampanjen #hjelmsveis skal fremme økt og riktig hjelmbruk blant barn, unge og i befolkningen for øvrig. Det være seg på sykkelen, i skaterampa, på rulleski, i klatreveggen og på hesteryggen. Denne kampanjeperioden er fra begynnelsen av mai til midten av juni, i uke 19-23, 2015

#hjelmsveis er en kampanje i regi av Sunnaas sykehus HF med støtte fra Sunnaasstiftelsen.

Bakgrunnen for kampanjen er at sykehuset opplever at mange pasienter får hjerneskader som følge av manglende- eller feil bruk av hjelm.

Målet er å fremme økt og riktig bruk av hjelm for å forbygge hjerneskader

Kampanjen foregår i sosiale medier og har emneknagg hjelmsveis. Profilene på Facebook/hjelmsveis og Instagram@hjelmsveis er allerede i bruk

Kampanjen starter for fullt den første uken i maiOm Sunnaas sykehus HF


Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.


Sunnaas sykehus HF tilbyr rehabilitering, vurdering og oppfølging etter alvorlig skade eller sykdom, og flere av behandlingsprogrammene har et livsløpsperspektiv. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargskader, hjerneskader, multitraumer, brannskader og nevrologiske sykdommer, og prioriterer tilbud til barn og ungdom.


Sykehuset har kliniske enheter på Nesodden og på Aker helsearena i Oslo og har egen forskningsavdeling, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og et lærings- og mestringssenter. Gjennom regional koordinerende enhet for rehabilitering (RKE) og regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) har foretaket også oversikt over rehabiliteringstilbud og rehabiliteringskompetansen innen spesialisthelsetjenesten.

Du kan lese mer om sykehuset på sunnaas.no


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc