Sykle til jobben-aksjonen - for første gang

Sykle til jobben-aksjonen - for første gang

Postet av Kreftforeningen den 27. Apr 2015

Jeg deltar i Sykle til jobben-aksjonen for første gang i år. Jeg har lyst å komme meg frem for egen maskin, og har bestemt meg for å gå når jeg har tid og anledning til det. Så hvorfor har jeg ikke deltatt tidligere?Det er alltid en terskel for å være med på noe hvor man registrerer egen aktivitet, ikke minst så kollegaer kan se det. For det forplikter deg jo! Samtidig kom jeg til at fallhøyden er liten for meg. Jeg har i grunnen alltid gått overalt, for jeg har ikke sertifikat. Derfor går jeg, eller tar kollektiv transport i hverdagen. Dette har alltid vært positivt for min helse.

Sykle til jobben-aksjonen fremmer aktiv transport. Måten man kommer seg frem på betyr mindre, det viktigste er at man bruker egne krefter. Det å bruke arbeidsveien, en vei vi likevel må ta hver dag, til å få mosjon i hverdagen er lurt. Trolig vil bruk av aktiv transport gjøre en stor forskjell og gi mange av oss bedre helse.

Har du lang vei til jobb, gjør det samme nytten å gå eller sykle et stykke før du hopper på bussen eller toget. Eller å gå av et stopp før du strengt tatt trenger. På kjøpet blir man mer våken og opplagt – både på jobb og hjemme.

Men det er ikke bare mitt eget ønske og valg om å bevege meg mer som avgjør om det skal bli en god opplevelse eller i det hele tatt mulig å få til. Samfunnet er godt tilrettelagt for inaktivitet. Bare tre av ti voksne er så fysisk aktive som man bør være for å ha en god helse. Hovedårsaken er mindre hverdagsaktivitet og økt stillesitting.

Døgnet har 48 halvtimer. Det er tankevekkende at majoriteten av den voksne norske befolkning ikke klarer å være fysisk aktive i en av disse halvtimene. Det er alvorlig for folks helse og for folkehelsen. Inaktivitet øker risikoen for flere kreftformer. Derfor må vi gjøre det vi kan for å bremse utviklingen. Det er en samfunnsoppgave. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men ved å mosjonere litt hver dag kan vi redusere risikoen, og det er en god investering hvis man blir syk eller ved gjennomgått behandling. All bevegelse er bra for helsa.

Men samfunnet må også tilrettelegges! Det skal være enkelt og attraktivt for alle å være mer fysisk aktive i hverdagen. Er det moro blir flere med. Flere trygge gang- og sykkelveier, utbygging av aktivitetsparker der folk bor, god sykkelparkering ved knutepunkt for kollektivtrafikk, og innføring av en time daglig fysisk aktivitet i skolen for alle elever er eksempler på tiltak Kreftforeningen mener er viktige. Vi vil gjøre det mulig for alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, å få mer fysisk aktivitet gjennom daglige gjøremål. Vi har jobbet lenge for dette.

Etter å ha deltatt på Sykle til jobben noen dager nå kan jeg si at ved å komme meg til jobben for «egen maskin» er jeg langt på vei til å få minst 30 minutter mosjon om dagen. Og jeg oppfordrer alle til å gjøre samme smugmosjon. Forplikte seg til det i noen uker fremover ved å delta i Sykle til jobben-aksjonen.


Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc