SAMARBEIDSPARTNERE

Sykle til jobben er stolt samarbeidspartner med mange flotte mennesker, bedrifter og organisasjoner! Tusen takk for alt dere bidrar med inn i aksjonen.

Syklistenes landsforening

Syklistenes landsforening jobber for at flest mulig skal velge sykkelen

som framkomstmiddel. Vi arbeider for at du som syklist skal oppleve bedre forhold når du ferdes på sykkel. Syklistenes landsforening er også syklistenes ombud, og representerer deg som sykler når vi treffer politikere, byråkrati og bransjen –og når du opplever uhell eller dårlige sykkelforhold. Vi tror at sykkelglede kan skapes – og at vi som sykler må være gode sykkelambassadører for at enda flere skal oppleve sykkelglede! For mer informasjon se her.


Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon som arbeider for at færre skal få kreft, flere skal overleve kreft, og sikre best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende. Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å redusere risiko for å få kreft, og gir økt livskvalitet! https://kreftforeningen.no/forebygging/fysisk-aktivitet/
For mer informasjon, vennligst se her.

Norges Cyckleforbund

NCF er overordnet ansvarlig for all organisert sykkelsport i Norge og er organisert i 7 regioner, med 400 klubber og 45.000 medlemmer. NCF har utarbeidet sykkelvettregler for trening på offentlig vei for å begrense konfliktene, men vi opplever allikevel daglig farlige situasjoner, og vi må stadig tilbakevise miljø- og naturvernere fra å stenge syklister ute fra stiene i marka. Et vesentlig virkemiddel for å begrense konflikten er bedre opplæring og holdningsskapende arbeid både blant syklister og bilister. Vi i NCF kan bare ta ansvar for syklistene og oppfordrer derfor alle syklister til å melde seg inn i en sykkelklubb og gjennom fellesaktiviteter og trening i klubbene bli en sikrere, tryggere og dyktigeresyklist. Les mer om dette her.

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 23 000 medlemmer og nesten 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet er opptatt av miljøriktige transportløsninger og driver to prosjekter for å få folk til å få opp øynene for elsykkelen som atlernativ til bil, nemlig "Prøvekjøre" og "Sykle så klart". Les mer om Naturvernforbundet her.

Helsedirektoratet

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Aktivitet gir positivegevinster gjennom hele livsløpet, og det er aldri for seint å begynne. Helsedirektoratet anbefaler 30 minutterdaglig fysisk aktivitet. Å sykle til jobben er en fin måte å få sin daglige «dose» på. Les mer om anbefalinger for fysisk aktivitet og helse her.

Nasjonalforeningen for folkehelse

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver. Les mer om arbeidet til Nasjonalforeningen for folkehelse her.

Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveiene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Vi ønsker at du opplever oss som en åpen og brukervennlig kompetanseetat som med omtanke for mennesker og miljø arbeider for at trafikanter skal komme trygt og effektivt fram. Derfor bruker vi slagordet Trygt fram sammen som et løfte til deg. For mer infomrasjon les her.

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon som jobber for at færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken. For å oppnå dette gjennomføres kampanjer, prosjekter, opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter.

Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor myndigheter og bedrifter. Siden 1956 har organisasjonen bidratt til målrettet innsats innen forskning, opplæring og kunnskapsformidling. Trygg Trafikk følger ulykkesutviklingen nøye og er høringsinstans i en rekke saker. Det er distriktskontorer i alle fylkene og hovedkontoret er plassert i Oslo. Les mer om Trygg trafikk sitt arbeid her.

NAF

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes behov som trafikant. NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler, samt kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel.

NAF har mer enn 500.000 medlemmer og er en trafikkorganisasjon for alle trafikanter. NAF er ny samarbeidspartner av Sykle til jobben i 2017. 


       

Powered by: Bloc