hvordan laste ned digitalt materiell

Hvordan laste ned digitalt materiell?


For å laste ned ønsket digitalt materiell følger du disse stegene:

1. Klikk deg inn på 'Om aksjonen'. Deretter klikker du deg inn på 'Digitalt materiell' for å få frem ulike plakater, flyers og badges. For å laste ned Facebook-materiell klikker du på ønsket plakat som vist på bildet.


2. Du blir nå sendt til Dropbox. Her trykker du på Last ned eller Download oppe i høyre hjørne. Plakaten er nå lastet ned til din PC.FOR Å LASTE NED REDIGERBART DIGITALT MATERIELL FØLGER DU DISSE STEGENE:

1. Følg stegene over for å laste ned plakaten du ønsker. I word-dokumentet du får opp vil plakaten vise to redigerbare felter. Det ene er forbeholdt tekst, og den andre din bedriftslogo.

2. For å sette inn ønsket bilde i feltet som er merket LOGO, klikker du på 'Sett inn', 'Bilder' og deretter 'Bilde fra fil'. Husk å merke feltet 'LOGO' før du begynner slik at bildet blir satt inn i selve boksen.


Powered by: Bloc