PRISMODELLER

I Sykle til jobben kan man delta individuelt, som bedrift eller som innbygger/arbeidstaker i en kommune som har inngått en kommuneavtale om gratis deltakelse i Sykle til jobben.

Individuelt:

Det koster 139,- per deltaker å delta på aksjonen.

Gratiskommune:

Noen steder er det gratis å delta. Kanskje har din bedrifts kommune eller den kommunen du bor inngått en avtale med Sykle til jobben, som gjør at du kan delta gratis Du kan se oversikten over gratis kommuner her. Dersom du taster inn postnummeret der du bor eller der din bedrift har adresse i påmeldingsforløpet, og dette er en gratis kommune, vil du automatisk i påmeldingsforløpet unngå betalingsforløpet.

Bedrift:

Det koster 139,- per deltaker. Som bedrift har man tre forskjellige betalingsmuligheter:

  • Forhåndskjøp av plasser.
  • Bedriftsavtale
  • Deltakeren betaler selg

Ved å forhåndskjøpe plasser, kjøper bedriften et gitt antall plasser. Det betyr at de påfølgende deltakerne som melder seg på under bedriften, ikke må betale. Administrator kan til enhver tid følge med på antall plasser som er ledige, og kjøpe flere plasser ved behov. Deltakerne selv kan også betale for seg selv etter at de forhåndskjøpte plassene er brukt opp.

Fordelen ved en slik løsning er at du får kontroll på kostnadene og antall deltakere. Ulempen er at man kan ende opp med flere fakturaer og på denne måten mer administrasjon. Her vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på under din bedrift. Personen som inngår bedriftsavtalen vil få en samlefaktura sendt på e-post i etterkant av kampanjen. Deltakere vil ikke bli påkrevd startavgift, men delta uten kostnad.

Fordelen med en slik løsning er at det er lett å administrere, og man vil få en samlet faktura ved slutten av kampanjen. Man kan inngå bedriftsavtale også etter at noen har meldt seg på og betalt, og disse vil ikke bli inkludert i fakturaen ettersom at de allerede har betalt.

Dersom dere klarer å få med mange får man rabatter:

- 100 - 300 deltakere: 10% av prisen per deltaker.
- 301 - 500 deltakere: 15% av prisen per deltaker.
- 501 - 700 deltakere: 20% av prisen per deltaker.
- 701+ deltakere: 25% av prisen per deltaker.

Man melder seg inn i en bedrift, men deltakeravgiften til de ansatte blir ikke dekket. Da vil deltakerne komme til betalingsforløpet på egenhånd, og dekke sin egen deltakelse. Hver person melder seg på uavhengig av hverandre, og betaler hver for seg. Ved å melde seg inn i en bedrift kan man fortsatt delta på lag. Første person som oppretter en bedrift blir administrator for bedriften, og første person som melder på laget blir lagleder.       

Powered by: Bloc