Pris

PRIS

PRIS

Privatperson:

I sykle til jobben kan man delta alene eller sammen med kolleger og venner. Sykle til jobben er for alle, selv om man er pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb. Dersom du ikke bor eller jobber i en av våre gratiskommuner koster det 139,- per person å være med. Du kan se oversikten over gratisområder her.

Bedrift:

Det koster 139,- per deltaker. Som bedrift har man to forskjellige betalingsmuligheter:

  • Bedriftsavtale - bedriften blir fakturert i etterkant
  • Deltakerene betaler selv

Med bedriftsavtale vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på.

Les mer om hvordan du oppretter en bedriftsavtale her.

Kommune:

Kommuner kan inngå en avtale med oss, slik at det blir gratis for deres innbyggere å delta. Langt flere deltar dersom tilbudet er gratis. En aktiv reisevei bidrar til bedre helse og en mer klimavennlig hverdag.

Ta kontakt med emilhjemli.borgersen@bedriftsidretten.no dersom du ønsker å inngå en avtale på vegne av din kommune.


Slik kan det bli billigere

Mange deltakere

Dersom man inngår en bedriftsavtale med mange deltakere, vil man kunne få følgende rabatter:

  • 100 - 300 deltakere: 10% rabatt
  • 301 - 500 deltakere: 15% rabatt
  • 501 - 700 deltakere: 20% rabatt
  • 701+ deltakere: 25% rabatt

Rabatten vil bli trukket fra fakturaen som sendes i etterkant av aksjonen.

Bedriftsidrettslag

Man får 20% rabatt dersom man deltar gjennom sitt bedriftsidrettslag. For å få rabatten må man inngå en bedriftsavtale. Rabatten blir automatisk fratrukket fakturaen som blir sendt ut.

*Man kan ikke kombinere rabatter. 


Powered by: Bloc