Slik får du poeng

HOVEDREGEL

Minst 30 min med fysisk aktivitet gir 1 poeng

Minst 60 min med fysisk aktivitet gir 2 poeng

Minst 90 min med fysisk aktivitet gir 3 poeng

Gjelder per økt. 

Sammenslåing av økter i løpet av en dag er ok.

Du kan maks få 3 poeng per dag. 


STJERNEAKTIVITETER

- Utvalgte aktiviteter gir ekstra poeng. 

Du får 1 poeng for alle aktiviteter som er merket med stjerne i aktivitetslisten uansett varighet. Det vil si:

5- 29 minutter = 1 poeng

30 - 59 minutter = 2 poeng

60+ minutter = 3 poeng

Stjerneaktivitetene er eksempelvis; gå til jobben, løpe til jobben, sykle til jobben, aktiv reisevei (eksempel gå til butikken eller til trening) og aktiv til/på/fra hjemmekontor.

*Vi anbefaler på lik linje som Helsedirektoratet minimum 30min aktivitet pr dag. Og vi anbefaler at at stjerneaktivitetene utføres med en varighet på minimum 10 min.HUSK

Du kan maks få 3 poeng per dag!

Selv om du registrerer flere økter under 30 minutter vil ikke systemet legge sammen øktene dine, og du vil stå med 0 poeng. Husk derfor å registrere økter på minst 30 minutter.

*Ved poenglikhet er det varigheten som vil differensiere plasseringene på resultatlistene. 

Dette gjelder ikke for *stjerne-aktivitetene som gir deg 1 poeng selv om økten er under 30 minutter.