Redigere aktivitet


Det er svært enkelt å endre eller slette registrert aktivitet. Følg stegene som beskrevet nedenfor:

1. Logg deg inn på din bruker og trykk på "Treningsdagbok".
2. Finn den registrerte aktiviteten som du ønsker å endre/slette og trykk på den.

3. Nå vil du få opp valget om å "Slette - Endre - Kopiere økt". Trykk på det du ønsker å gjøre.