Teambygging og helse


Sykle til jobben styrker organisasjonskultur, helse og energi gjennom tilhørighet, mestring og felles opplevelser med kolleger. Det er viktig, fordi psykiske plager er hovedårsaken til at voksne faller ut av arbeidslivet.

Voksne bør også være fysisk aktive i 150-300 minutter i uken. Å legge til rette for aktivitet med gode kolleger er et enkelt grep for å styrke fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og redusere sykefravær. 

Poengsystemet i kampanjen er bygget opp for å passe for alle. Den sosiale støtten gjør det lettere å holde på gode aktivitetsvaner. Mer enn 90 % sier de vil delta igjen. 

Gode aktivitetstilbud er også viktig for å rekruttere og beholde gode ansatte. Vi oppfordrer derfor til å bruke kampanjen som motivasjon internt. 

Priser for bedrifter
Image of a woman taking a photo.

Få med kollegaer og skape engasjement internt:

  • Heng opp kampanjemateriell fra nettsiden og informer i interne kommunikasjonskanaler.   

  • Arranger en «kick-off» hvor ledelsen deltar for å skape engasjement. Ha en morsom aktivitet og trekk en premie blant alle som melder seg på.

  • La ledelsen utfordre ansatte, avdelinger eller konkurrenter i en uhøytidelig konkurranse. Allier dere med ildsjeler som kan få med de ansatte.
     
  • Sett mål for kampanjen for hele organisasjonen. Legg lista på et nivå som motiverer alle til å bli med, for eksempel at alle skal få 1 poeng hver dag. 

  • Interne belønninger inspirerer. Premiene bør være attraktive nok til at de motiverer, samtidig som målet er realistisk.

  • La de ansatte få 10-20 min. av arbeidsdagen til fysisk aktivitet. Har dere sykkelparkering eller garderobefasiliteter? Mange bygger også treningsrom eller treningshjørne på jobben.