Via nettsiden

Velg "Påmelding" og "Min side" fra toppmenyen.

Trykk på "Registrer ny aktivitet":


Velg aktivitetstype og fyll inn detaljene for aktiviteten.


Ønsker du å kopiere en tidligere økt?

Økter kan kopieres fra treningsdagboka, fra "Siste aktiviteter" og også fra "Registrer ny aktivitet". 

Via Bedriftsidretten-appen

På "Hjem"-skjermen, trykk på "+"-tegnet nede til høyre:

Her kan du velge om du ønsker å registrere med GPS, eller manuelt. 


Ved bruk av GPS er det lurt å sette stedstilgang til "Alltid". Hvis den er satt til "Når appen er i bruk", vil ikke GPS fungere optimalt når telefonen er låst eller om man befinner seg i en annen app.