Delta med bedrift

Hvordan delta som en bedrift i Sykle til jobben?

I Sykle til jobben er det mange bedrifter som deltar med sine ansatte. I noen bedrifter deltar de alle fleste, i andre er det bare noen.

En bedrift kan bestå av både lag og individuelle deltakere

En bedrift kan bestå av både lag og enkeltpersoner. Det kan være så mange lag som nødvendig. Et lag består av inntil fem personer.

Betal med kort eller faktura

Det er tre måter å løse dette på. Man kan delta ved at

  1. hver deltaker betaler hver for seg (faktura/VISA),
  2. en betaler for alle som ønsker å delta (bedriftsavtale og etterskuddsfakturering), eller at
  3. man betaler for et gitt antall ved å sette et tak (forhåndskjøp av plasser).

En kan betale med kort eller faktura på alle løsningene beskrevet.

1. Hver deltaker betaler for seg

Man melder på bedriften, men ønsker ikke å dekke deltakeravgiften til de ansatte. Da vil deltakerne komme til betalingsforløpet på egenhånd, og dekke sin egen deltakelse.

Hver person melder seg på uavhengig av hverandre, og betaler hver for seg. Ved å melde seg inn i en bedrift kan man fortsatt delta på lag. Første person som oppretter en bedrift blir administrator for bedriften, og første person som melder på laget blir lagleder.

2. Bedriftsavtale (etterskuddsfakturering)

Her vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på under din bedrift. Personen som inngår bedriftsavtalen vil få en faktura sendt på e-post i etterkant av kampanjen. Deltakere vil ikke bli påkrevd startavgift, men delta uten kostnad. Bedriften får en samlefaktura mot slutten av kampanjen.

Fordelen med en slik løsning er at det er lett å administrere, og man vil få en samlet faktura ved slutten av kampanjen. Man kan inngå bedriftsavtale også etter at flere har meldt seg på. Disse vil ikke bli inkludert i bedriftsavtalen. .

Prisen er 139 kroner per person. Følgende rabatter gjelder i 2016:

100 - 300 deltakere: 10%

301 - 500 deltakere: 15%

501 - 700 deltakere: 20%

701+ deltakere: 25%

NB: Er din bedrift registrert et sted hvor deltakelsen allerede er dekket, vil du automatisk i påmeldingsforløpet unngå betalingsforløpet. Du kan se hvilke steder deltakelsen er dekket her. Faktura vil ikke påløpe for deltakere som bor eller jobber i disse områdene.

3. Forhåndskjøp av deltakerplasser

Ved å forhåndskjøpe plasser, kjøper bedriften et gitt antall plasser. Det betyr at de påfølgende deltakerne som melder seg på under bedriften, ikke må betale. Administrator kan til enhver tid følge med på antall plasser som er ledige, og kjøpe flere plasser ved behov. Deltakerne selv kan også betale for seg selv etter at de forhåndskjøpte plassene er brukt opp.

Fordelen ved en slik løsning er at du får kontroll på kostnadene og antall deltakere. Ulempen er at man kan ende opp med flere fakturaer og på denne måten mer administrasjon.

Velkommen med! Til påmelding.


Powered by: Bloc