Hvordan registrere antall skritt i treningsdagboken?Dette må gjøres manuelt i treningsdagboken. Velg "gåtur" og skriv inn hvor mange skritt du har tatt. Dette kan du se i "helse-appen" på telefonen din, via en aktivitetsklokke eller lignende.