Green cycling


GRØNN SYKLING FOR EN GRØNN FREMTID

Green Cycling Norway er en ideell forening startet i 2018 av Thomas Rem og Jonas Orset. Vi i Green Cycling Norway brenner for sykling som idrett, som helsetiltak og for å bygge en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å samarbeide med kommuner, skoler, forbund, bedrifter, syklister og ildsjeler for å bidra til økt sykling.

Visjonen er å skape en bevegelse som vil fremme sunne verdier som bærekraftighet, idrettsglede og helse inn i sykkelsporten og samfunnet. Vi promoterer sykkelens rolle for fremtiden for helse og bærekraft. Vi setter fokus på sykkelen potensiale for ha for folkehelsen, glede og miljø og skal inspirere til økt bruk av sykkel.

Vi vil for at sykkelsporten skal gå foran, og at idretten skal ta et større miljøansvar. Vi arrangerer ulike arrangementer, kampanjer, treninger og kurs nasjonalt og internasjonalt. Vi har ivrige ambassadører som er prosjektets ansikt utad. Et grønt og inkluderende treningsfellesskap for syklister på alle nivå gir sykkelglede - også for nybegynnere.

www.greencycling.noPowered by: Bloc