Syklistenes landsforening


      Formålet med sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass er at arbeidsgiver skal tilrettelegge, motivere og bryte ned barrierer slik at flere velger å sykle eller på annen vis aktivt komme seg til jobb. Ordningen ble lansert i 2017 i samarbeid med kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo og FutureBuilt. Siden da er det mer enn 150 arbeidsplasser som har blitt sertifisert. Alle arbeidsplasser er unike og har ulike forutsetninger og muligheter for å implementere tiltak, derfor er dialogen med den enkelte virksomhet avgjørende for å kunne anbefale tiltak tilpasset deres arbeidssted. 


      Det er Syklistenes landsforening (SLF) som tilbyr ordningen. SLF er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling og en aktiv reisevei. SLF er en ideell organisasjon som arbeider for overgang til mer bærekraftig og helsefremmende mobilitet, gjennom å bidra til at det blir tryggere, mer effektivt og attraktivt å sykle og gå i Norge. SLF ble etablert i 1947 og har 17 lokallag og 10 000 medlemmer.


      www.sykkelvennligarbeidsplass.no 


Powered by: Bloc