Gøy, helse og samhold


Sykle til jobben styrker organisasjonskultur, helse og energipåfyll på jobben! Det handler om tilhørighet, mestring og felles opplevelser med kolleger. 

Bevegelse reduserer også kroppens stresshormoner og bidrar til mer fornøyde ansatte. I tillegg vet vi at gode aktivitetstilbud er viktig både for å rekruttere og beholde gode ansatte. 

Sykle til jobben er for alle, uansett fysisk form. Den sosiale støtten fra kolleger, familie og venner gjør det også lettere å opprettholde gode aktivitetsvaner, som på sikt kan forebygge sykdom og redusere sykefravær.

Sykle til jobben gjør en forskjell for de som deltar, og mer enn 90 % sier de vil delta igjen. Med 50 års erfaring vet vi at kampanjen øker aktivitet, løfter samholdet og er gøy å være med på!

Se rabatter for bedrifter
Digital brosjyre

Få med kollegaene!

  • Dere kan delta på et bedriftslag eller på fritiden med familie eller venner.  

  • Skap engasjement internt! Allier dere med ildsjeler fra ulike avdelinger som kan være med å planlegge en felles aktivitet. Legg lista på et nivå som motiverer alle til å bli med.

  • Utfordre hverandre med noen interne belønninger som inspirerer. De ansatte kan også være med å konkurrere om Sykle til jobbens mange lokale og nasjonale premier.

  • Ikke glem å få med ledelsen. Ekstra gøy er det å lage interne konkurranser mellom avdelinger eller utfordre andre bedrifter. Dette kan styrke samholdet ytterligere og motivere til mer aktivitet.