Verv og vinn Hoka

Vi trekker vinnere hver uke!  Meld deg på Sykle til jobben og verv minst én, og du er med i ukas trekning!

Jo flere du verver, desto flere lodd får du i hatten. Du kan altså få mange sjanser!

Registrere navn på ververen

Ble du vervet av en venn eller kollega til Sykle til jobben? Husk å legge inn ververens navn, så er ververen med i trekningen av Hoka-sko i vervepremie. 

Om du selv verver noen, minn dem på å legge inn ditt navn når de registrerer seg som deltakere sik at du deltar i trekningen.

Slik gjøres det i påmeldingen: