PRIS

PRIS

Privatperson:

I sykle til jobben kan man delta alene eller sammen med kolleger og venner. Sykle til jobben er for alle, selv om man er pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb. Dersom du ikke bor eller jobber i en av våre gratiskommuner koster det 139,- per person å være med. Du kan se oversikten over gratisområder her.

Bedrift:

Det koster 139,- per deltaker. Som bedrift har man to forskjellige betalingsmuligheter:

  • Bedriftsavtale - bedriften blir fakturert i etterkant
  • Deltakerene betaler selv

Med bedriftsavtale vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på.

Les mer om hvordan du oppretter en bedriftsavtale her.

Kommune:

Kommuner kan inngå en avtale med oss, slik at det blir gratis for deres innbyggere å delta. Langt flere deltar dersom tilbudet er gratis. En aktiv reisevei bidrar til bedre helse og en mer klimavennlig hverdag.

Ta kontakt med emilhjemli.borgersen@bedriftsidretten.no dersom du ønsker å inngå en avtale på vegne av din kommune.


Slik kan det bli billigere

Mange deltakere

Dersom man inngår en bedriftsavtale med mange deltakere, vil man kunne få følgende rabatterte priser.

Rabatten vil bli trukket fra fakturaen som sendes i etterkant av aksjonen.

Bedriftsidrettslag

Man får bedre pris på deltakelse, dersom man deltar gjennom sitt bedriftsidrettslag. For å få rabatten må man inngå en bedriftsavtale. Rabatten blir automatisk fratrukket fakturaen som blir sendt ut.

*Man kan ikke kombinere rabatter.