Pris

Privatperson:

I sykle til jobben kan man delta alene eller sammen med kolleger og venner. Dersom du ikke bor i en av våre gratiskommuner koster det 139,- per person å være med. Du kan se oversikten over gratisområder her.

Bedrift:

Det koster 139,- per deltaker. Som bedrift har man to forskjellige betalingsmuligheter:

  • Bedriftsavtale - bedriften betaler i etterkant
  • Deltakeren betaler selv

Inngå bedriftsavtale så tidlig som mulig for å hindre administrasjon ved å tilbakebetale til enkeltpersoner som allerede har betalt! Med bedriftsavtale vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på. Personen som inngår bedriftsavtalen vil få en samlefaktura sendt på e-post i etterkant av kampanjen. 

Fordelen med en slik løsning er at det er lett å administrere, og man vil få en samlet faktura ved slutten av kampanjen. 

Les mer om hvordan du oppretter en bedriftsavtale her.

Kommune:

Kommuner kan inngå en avtale slik at det er gratis for deres innbyggere å delta. Langt flere deltar om tilbudet er gratis. En aktiv reisevei bidrar til helsefremmende levevaner, samt reduserer sosial ulikhet. 

Ta kontakt med Heidi.Gromstad@bedriftsidretten.no dersom du ønsker å inngå en avtale på vegne av din kommune.

Slik kan det bli billigere

Mange deltakere

  • 100 - 300 deltakere: 10 % rabatt
  • 301 - 500 deltakere: 15 % rabatt
  • 501 - 700 deltakere: 20 % rabatt
  • 701+ deltakere: 25 % rabatt

Rabatten vil bli trukket fra samlefakturaen som sendes i etterkant av aksjonen.

Bedriftsidrettslag

Man får 20 % rabatt dersom man deltar gjennom sitt bedriftsidrettslag på jobben. For å få rabatten må man inngå en bedriftsavtale. Rabatten blir automatisk trukket ifra på fakturaen som blir sendt ut i juni.

Man kan kun utløse én av rabattene, ikke kvantums- og bedriftsidrettslagsrabatt samtidig.


Powered by: Bloc