Pris

PRIS

I Sykle til jobben kan man delta alene, eller sammen med de du jobber med eller venner. Noen steder har din kommune betalt for at det skal være gratis å være med, eller så koster det 139 kroner per person.

Individuell deltakelse:

Det koster 139,- per deltaker å delta på aksjonen, unntatt der det er gratis å delta.

Gratiskommune:

Noen steder er det gratis å delta. Enten du bor eller jobber i en slik "gratiskommune" så er det bare å melde seg på kostnadsfritt! Du kan se oversikten over gratis kommuner her.

Bedrift:

Det koster 139,- per deltaker. Som bedrift har man to forskjellige betalingsmuligheter:

  • Bedriftsavtale - bedriften betaler i etterkant
  • Deltakeren betaler selv

Inngå bedriftsavtale så tidlig som mulig for å hindre administrasjon ved å tilbakebetale til enkeltpersoner som allerede har betalt! Med bedriftsavtale vil bedriften få en samlet faktura basert på hvor mange som har meldt seg på fra din bedrift. Personen som inngår bedriftsavtalen vil få en samlefaktura sendt på e-post i etterkant av kampanjen. Deltakere vil ikke bli påkrevd startavgift i påmeldingsforløpet, men delta uten kostnad.

Fordelen med en slik løsning er at det er lett å administrere, og man vil få en samlet faktura ved slutten av kampanjen. Man kan inngå bedriftsavtale også etter at noen har meldt seg på og betalt, og disse vil ikke bli inkludert i fakturaen ettersom at de allerede har betalt.

Dersom dere er mange blir det billigere

- 100 - 300 deltakere: 10 % rabatt
- 301 - 500 deltakere: 15 % rabatt
- 501 - 700 deltakere: 20 % rabatt
- 701+ deltakere: 25 % rabatt

Rabatten vil bli trukket fra samlefakturaen som sendes i etterkant av aksjonen. 

Dersom man har et bedriftsidrettslag blir det også billigere!

Man får 20 % rabatt dersom man deltar gjennom sitt bedriftsidrettslag på jobben. Rabatten vil forekomme på fakturaen som sendes i etterkant. Inngå bedriftsavtale for å få denne rabatten. Vi sjekker alle bedriftsavtaler opp mot våre medlemsregister før vi fakturerer og dere vil automatisk få rabatten trukket fra.       

Powered by: Bloc